हाम्रो

 सुरक्षा तथा न्यायसँग जोडिएका विविध पक्षहरु बारे सूचना तथा जानकारीहरु यस पानामा हेर्न सकिन्छ ।स्थानीय सरकार, संघ संस्था र अन्य विभिन्न निकायहरुले यस पालिकामा सुरक्षा तथा न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि गरेका पहलहरु, सरकारले जारी गरेका कानूनहरु लगायतका सूचनाहरु पनि यहाँ राखिएको छ ।आउने दिनमा स्थानीय सरकार र अन्य सरोकारवालाहरुले सुरक्षा तथा न्यायका सवालमा योजनाहरु निर्माण गर्दा पालिकाको अवस्थाको बारेमा सजिलै जानकारी प्राप्त गर्न सकून भन्ने अभिप्रायले पालिकाको वेवसाइटमा यो वेवपेज थ...

about
Press
Get our latest news, notices and media featured View all