AboutUs Unavailable

Key Demographics example data
 • Total Population

  14,392

 • Under 20 Population

  278

 • Above 20 Population

  1,149

 • Sex ratio

  107

 • Total Population

  14,392

 • Under 20 Population

  278

 • Above 20 Population

  1,149

 • Sex ratio

  107

Status of Security Situation
S.N. Crime/Case type Fiscal year Average
2018 2019
1 प्रहरीले स्थानीय नागरिकप्रति शिष्ट व्यबहार गर्ने गरेको छ । 8 7 7.5
2 प्रभावितहरुले आत्मविश्वासका साथ प्रहरीमा उजुरीदिन सक्छन् । 5 6 5.5
3 समुदायका व्यक्तिहरु समाजमा घटेका अपराधको बारेमा उजुरी दिन उत्सुक र अनुसन्धान प्रकृयामा सहयोगी छन् । 5 8 6.5
4 लैगिक हिंसाका घट्नाहरुमा प्रहरीले (महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र) प्रभावकारी सम्बोधन रहेको छ । 7 7 7
5 लैगिक हिंसाका घट्नाहरुमा न्यायीक समितिले प्रभावकारी सम्बोधन रहेको छ । 5 7 6
6 समाजमा हुने अपराधमा सुरक्षा तथा न्यायसंग सम्बन्धित निकायहरुले पिडित वा आमसमुदायलाई उजुरी दर्ता गर्न प्रोत्साहित गर्छन् । 7 5 6
7 प्रहरी र नागरिक विच नियमित अन्तरक्रिया र सञ्चार रहेको छ। 6 6 6
8 प्रहरी तथा न्यायीक समितिको प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य रहेको छ । 7 6 6.5
9 समाजमा हुने हानीकारक सामाजिक मान्यतामा समुदायहरु जानकार छन् । 7 9 8
10 समाजमा हुने हानीकारक सामाजिक मान्यता विरुद्ध समाजले पहल गरेको छ । 3 6 4.5
Quarterly data of police offices located
Collapse Expand Table
S.N. Crime/Case type Fiscal year
2018 2019
Mediation Reffered to Court Reffered to police Mediation Reffered to Court Reffered to police
1 kidnapping - - - - - -
2 rape - - - - - -
3 human trafficking - - - - - -
4 fraud - - - - - -
5 Murder - - - - - -
6 Drug smuggling - - - - - -
7 Robbery - - - - - -
8 Cybercrime - - - - - -
9 Social crimes - - - - - -
10 physical assault - - - - - -
Judical Commitee
S.N. Crime/Case types Fiscal year
2018 2019
mediate reffered pending mediate reffered pending
1 Acid Attack - - - - - -
2 Domestic Violence - - - - - -
3 Harassment - - - - - -
4 Child Marriage - - - - - -
Contact Information

बुद्धभूमि नगरपालिका

Contact Person : BIMARSH KHANAL

Address : हनुमानचोक , बुड्ढी ,कपिलवस्तु ।

Telephone : 9857066633

Email : kwemarsh@gmail.com

Referral Information

माइती नेपाल

Contact Person : -

Designation : +977-1-4492904

Email : info@maitinepal.org