AboutUs Unavailable

Key Demographics example data
 • Total Population

  14,392

 • Under 20 Population

  278

 • Above 20 Population

  1,149

 • Sex ratio

  107

 • Total Population

  14,392

 • Under 20 Population

  278

 • Above 20 Population

  1,149

 • Sex ratio

  107

Status of Security Situation
S.N. Crime/Case type Fiscal year Average
2018 2019
1 प्रहरीले स्थानीय नागरिकप्रति शिष्ट व्यबहार गर्ने गरेको छ । - - 0
2 प्रभावितहरुले आत्मविश्वासका साथ प्रहरीमा उजुरीदिन सक्छन् । - - 0
3 समुदायका व्यक्तिहरु समाजमा घटेका अपराधको बारेमा उजुरी दिन उत्सुक र अनुसन्धान प्रकृयामा सहयोगी छन् । - - 0
4 लैगिक हिंसाका घट्नाहरुमा प्रहरीले (महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र) प्रभावकारी सम्बोधन रहेको छ । - - 0
5 लैगिक हिंसाका घट्नाहरुमा न्यायीक समितिले प्रभावकारी सम्बोधन रहेको छ । - - 0
6 समाजमा हुने अपराधमा सुरक्षा तथा न्यायसंग सम्बन्धित निकायहरुले पिडित वा आमसमुदायलाई उजुरी दर्ता गर्न प्रोत्साहित गर्छन् । - - 0
7 प्रहरी र नागरिक विच नियमित अन्तरक्रिया र सञ्चार रहेको छ। - - 0
8 प्रहरी तथा न्यायीक समितिको प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य रहेको छ । - - 0
9 समाजमा हुने हानीकारक सामाजिक मान्यतामा समुदायहरु जानकार छन् । - - 0
10 समाजमा हुने हानीकारक सामाजिक मान्यता विरुद्ध समाजले पहल गरेको छ । - - 0
Quarterly data of police offices located
Collapse Expand Table
S.N. Crime/Case type Fiscal year
2018 2019
Mediation Reffered to Court Reffered to police Mediation Reffered to Court Reffered to police
1 kidnapping - - - - - -
2 rape - - - - - -
3 human trafficking - - - - - -
4 fraud - - - - - -
5 Murder - - - - - -
6 Drug smuggling - - - - - -
7 Robbery - - - - - -
8 Cybercrime - - - - - -
9 Social crimes - - - - - -
10 physical assault - - - - - -
Judical Commitee
S.N. Crime/Case types Fiscal year
2018 2019
mediate reffered pending mediate reffered pending
1 Acid Attack - - - - - -
2 Domestic Violence - - - - - -
3 Harassment - - - - - -
4 Child Marriage - - - - - -
Contact Information

झिमरुक गाउँपालिका

Contact Person : कमल प्रसाद भुसाल

Address : झिमरुक गाउँपालिका- ४

Telephone : 9857836005

Email : info@jhimrukmun.gov.np

झिमरुक गाउँपालिका- प्रशासन शाखा

Contact Person : दिनेश एम सी

Address : झिमरुक गाउँपालिका- ४

Telephone : 9867305385

Email : prashasan@jhimrukmun.gov.np

झिमरुक गाउँपालिका- स्वास्थ्य शाखा

Contact Person : विकास के सी

Address : झिमरुक गाउँपालिका- ४

Telephone : 9847820649

Email : health@jhimrukmun.gov.np

Referral Information

बादिकोट स्वास्थ्य चौकी

Contact Person : शुवास चन्द सेर्पाली

Designation : हे.अ

Email : bandikothp@jhimrukmun.gov.np

ओखरकोट स्वास्थ्य चौकी

Contact Person : विजुला जि.सी

Designation : सि.अ.हे.व

Email : okharkothp@jhimrukmun.gov.np

तोरवाङ्ग स्वास्थ्य चौकी

Contact Person : सुमित्रा थापा

Designation : हे.अ

Email : torbanghp@jhimrukmun.gov.np

इलाका प्रहरी कार्यालय -मच्छी

Contact Person : गंगाधर के सी

Designation : स.इ

Email : machhciilakaprahari@gmail.com