AboutUs Unavailable

Key Demographics example data
 • Total Population

  14,392

 • Under 20 Population

  278

 • Above 20 Population

  1,149

 • Sex ratio

  107

 • Total Population

  14,392

 • Under 20 Population

  278

 • Above 20 Population

  1,149

 • Sex ratio

  107

Status of Security Situation
S.N. Crime/Case type Fiscal year Average
2018 2019
1 प्रहरीले स्थानीय नागरिकप्रति शिष्ट व्यबहार गर्ने गरेको छ । - - 0
2 प्रभावितहरुले आत्मविश्वासका साथ प्रहरीमा उजुरीदिन सक्छन् । - - 0
3 समुदायका व्यक्तिहरु समाजमा घटेका अपराधको बारेमा उजुरी दिन उत्सुक र अनुसन्धान प्रकृयामा सहयोगी छन् । - - 0
4 लैगिक हिंसाका घट्नाहरुमा प्रहरीले (महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र) प्रभावकारी सम्बोधन रहेको छ । - - 0
5 लैगिक हिंसाका घट्नाहरुमा न्यायीक समितिले प्रभावकारी सम्बोधन रहेको छ । - - 0
6 समाजमा हुने अपराधमा सुरक्षा तथा न्यायसंग सम्बन्धित निकायहरुले पिडित वा आमसमुदायलाई उजुरी दर्ता गर्न प्रोत्साहित गर्छन् । - - 0
7 प्रहरी र नागरिक विच नियमित अन्तरक्रिया र सञ्चार रहेको छ। - - 0
8 प्रहरी तथा न्यायीक समितिको प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य रहेको छ । - - 0
9 समाजमा हुने हानीकारक सामाजिक मान्यतामा समुदायहरु जानकार छन् । - - 0
10 समाजमा हुने हानीकारक सामाजिक मान्यता विरुद्ध समाजले पहल गरेको छ । - - 0
Quarterly data of police offices located
Collapse Expand Table
S.N. Crime/Case type Fiscal year
2018 2019
Mediation Reffered to Court Reffered to police Mediation Reffered to Court Reffered to police
1 kidnapping - - - - - -
2 rape - - - - - -
3 human trafficking - - - - - -
4 fraud - - - - - -
5 Murder - - - - - -
6 Drug smuggling - - - - - -
7 Robbery - - - - - -
8 Cybercrime - - - - - -
9 Social crimes - - - - - -
10 physical assault - - - - - -
Judical Commitee
S.N. Crime/Case types Fiscal year
2018 2019
mediate reffered pending mediate reffered pending
1 Acid Attack - - - - - -
2 Domestic Violence - - - - - -
3 Harassment - - - - - -
4 Child Marriage - - - - - -
Contact Information

माण्डवी गाउँपालिका

Contact Person : Shisir Rijal

Address : माण्डवी गाउँपालिका , ०३ जस्पुर

Telephone : 9857836006

Email : mandavimun2073@gmail.com

माण्डवी गाउँपालिका-सूचना प्रविधि शाखा

Contact Person : Anil Adhikari

Address : माण्डवी गाउँपालिका , ०३ जस्पुर

Telephone : 9843333165

Email : ito.mandavimun@gmail.com

माण्डवी गाउँपालिका-स्वास्थ्य शाखा

Contact Person : Dhruba Kumar Pokhrel

Address : माण्डवी गाउँपालिका , ०३ जस्पुर

Telephone : 9857833233

Email : mandavimun2073@gmail.com

माण्डवी गाउँपालिका-न्यायिक समिति

Contact Person : Muga Pun

Address : माण्डवी गाउँपालिका , ०३ जस्पुर

Telephone : 9847899740

Email : mandavimun2073@gmail.com

Referral Information

माण्डवी गाउँपालिका -महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा

Contact Person : Sita Gautam

Designation : Assistant Women Development Inspector

Email : mandavimun2073@gmail.com